Tag Archives: cờ bạc

Tây Ban Nha giới thiệu Sáng kiến “​​cờ bạc có trách nhiệm” bằng ngôn ngữ ký hiệu

Tây Ban Nha giới thiệu Sáng kiến cờ bạc có trách nhiệm bằng ngôn ngữ ký hiệu

Có rất nhiều chiến dịch đang được phát triển để hướng đến cờ bạc có trách nhiệm bằng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đang đi tiên phong trong sáng kiến ​​bao gồm một ngôn ngữ thường bị bỏ qua – ngôn ngữ ký hiệu. “Cờ bạc và cá cược” là tên của […]